CASTELLANO    
Home Page Image
 
 
 


Presentació

 

3A Gestió surgeix de una iniciativa personal amb l'objectiu de de aplicar la metodologia, coneixements i experiència acumulada durant anys al mon de la petita i mitjana empresa així com del sector d'autònoms.

Els àmbits de la nostra activitat es centren en dos aspectes diferents i a la vegada complementaris.

- Assessoria fiscal i tributària, gestió comptable, organització administrativa i orientaicó estratègica.

- Assegurançes representana a una de las organitzacions capdevanteras en el sector com és Axa/Winterthur.