CASTELLANO    
Home Page Image
 

Facturació

Comptabilitat

Diseny de sistemes administratius

Gestió de cobraments i pagaments

Organització Comptabilitats atrassades

Anàlisi i control de la empresa

Pressupost anual

Tresoreria

Costos  


 
 


Gestió Comptable i Administrativa

 

La nostre metodologia s'adequa a las necessitats de cada empresa. El objectiu es aconseguir que la problemàtica administrativa no li resti temps per dedicar-se al seu negoci. I per aquesta raor li oferim dos possibles procediments.

* Gestió a las nostres oficines. No és indispensable que el client  disposi d’un  sistema informàtic. Periòdicament  se li  processaria informàticament la seva documentació i es retornaria junt amb els resums, informes econòmics i dades estadístiques necessàries per el estudi del seu negoci.

Gestió a la seves oficines: El servei que s’ofereix pot anar des de el control de facturació i assentaments comptables, organització administrativa,  fins al  de assessoria comptable, financera, fiscal i  presentació de impostos. En funció de les seves necessitats es fitxarà un ritme de visites. Serà com tenir un director financer en la seva pròpia empresa.

En el cas que,  donat el seu volum de negoci,  ja disposin de personal administratiu, es realitzaria  un estudi dels aspectes on calgui intervenció  externa, com podria ser  la elaboració de Impostos, presentacions oficials, anàlisi de balanços,  etc...

 3A Gestió pot oferir-li el recolzament que necessita  el seu negoci.